FINANCIER Tiranë

Published date: 16/03/2017
 • Location: Tiranë, Tiranë, Albania

JAM FINANCIER

Nisur nga kerkesa dhe standartet per tju pergjigjur sa me mire parametrave te biznesit si dhe legjislacinoit ne fuqi ofroj per pune dhenesit apo cdo forme tjeter e individeve person fizik me TVSH apo pa TVSH sherbimet e meposhtme:
Regjistrim dhe analizim i te gjithe sistemit te kontabilitetit te kompanise
· Regjstrim e perpunim te veperimeve kontabel ne perputhje me SKK.
· Regjistrimi i statemant brenda afateve te caktuara, pergatitja e ditarit bashkelidhur dokumentacionet .
· Rakordim furnitoresh , kryerja e pagesave brenda afateve te pacaktuara ne kontratat e furnizimeve.
· Kontroll ditore i derdhjeve dhe pagesave ne banke , raportimi i levizjeve monetare cdo dite.
· Kontroll i llogaritjes se TVSH dhe takses doganore per cdo furnizim nga jashte.
· Raportimet on-line liber blerje /shitje , deklarim FDP-te e TVSH-se , Sig shoq &shend ne Drejtorine Rajonale Tatimore sipas deadline-ve te percaktuara ne ligjin ne fuqi.
· Mbyllja e bilancit per dorezim tek organet tatimore dhe dorezimi i tij perpara afatit perfundimtar dhe kryerja e veprimeve perfundimtare l.
· Mbaj pergjegjesi per cdo shkelje per shkak te pakujdesise ne dokumentacion nga moszbatimi i drejte i legjislacionit ne fuqi. · Ndjekjen e pagesave dhe detyrimeve financiare ndaj institucioneve shteterore.
· hartoj buxhetin vjetor financiar, duke marre ne konsiderate buxhetet e pergatitur nga manaxheret e departamenteve.


· Monitoroj dhe mbaj nen kontroll buxhetin te shpenzimeve qe te mos kete devijanca.
· Pergatis brenda dates 10 te muajit pasardhes cash flow mujor dhe mer miratimin per zbatim.
· Pergatis pasqyrat financiare, bilanc, pash, cash flow, levizjen e kapitalit, palet e lidhura sipas formatit dhe deadline-ve te percaktuar . email-glenishpk@yahoo.com

Tel. : 0673651704

Cel. : 0673651704

Contact seller Share

Useful information

 • Avoid scams by acting locally or paying with PayPal
 • Never pay with Western Union, Moneygram or other anonymous payment services
 • Don't buy or sell outside of your country. Don't accept cashier cheques from outside your country
 • This site is never involved in any transaction, and does not handle payments, shipping, guarantee transactions, provide escrow services, or offer "buyer protection" or "seller certification"

Related listings

 • Kontabilizime,deklarime te biznesit tuaj
  Kontabilizime,deklarime te biznesit tuaj
  Kontabilitet - Financë - Tiranë (Tiranë) - 13/03/2017

  Konsulencë fiskale. Konsulencë ligjore Përpunimi i Faturave të Blerjeve dhe Faturave të Shitjeve. Përgatitja dhe deklarimi i Librave të Blerjeve dhe të Shitjeve. Përgatitja dhe deklarimi i formularit (FDP-se) te TVSH-se, Përgatitja dhe deklarimi i fo...

 • SHERBIME KONTABILITETI, SHERBIME FINANCIARE
  SHERBIME KONTABILITETI, SHERBIME FINANCIARE
  Kontabilitet - Financë - Tiranë (Tiranë) - 07/03/2017

  SHERBIME KONTABILITETI, SHERBIME FINANCIARE, KONSULENCA EKONOMIKE TE NDRYSHME. CELËSI I SUKSESIT për kompanitë që nuk preferojnë ose nuk munden të punësojnë financierët e tyre me kohë të plotë. • Formulari i Deklarimeve të TVSH (FDP) • Formulari i Ta...

 • Mbajtje kontabiliteti
  Mbajtje kontabiliteti
  Kontabilitet - Financë - Tiranë (Tiranë) - 20/02/2017

  Per te gjithe ato biznese te vogla me tvsh apo pa tvsh biznese te mesme apo te medha qe jan te interesuar per nje ekonomiste part time une ofroj keto sherbime : • Mbajtje kontabiliteti • Përpunimi i Faturave të Blerjeve dhe Faturave të Shitjeve. • Pë...