FINANCIER Tiranë

Published date: 20/04/2017
 • Location: Tiranë, Tiranë, Albania

JAM FINANCIER

Nisur nga kerkesa dhe standartet per tju pergjigjur sa me mire parametrave te biznesit si dhe legjislacinoit ne fuqi ofroj per pune dhenesit apo cdo forme tjeter e individeve person fizik me TVSH apo pa TVSH sherbimet e meposhtme:
Regjistrim dhe analizim i te gjithe sistemit te kontabilitetit te kompanise
· Regjstrim e perpunim te veperimeve kontabel ne perputhje me SKK.
· Regjistrimi i statemant brenda afateve te caktuara, pergatitja e ditarit bashkelidhur dokumentacionet .
· Rakordim furnitoresh , kryerja e pagesave brenda afateve te pacaktuara ne kontratat e furnizimeve.
· Kontroll ditore i derdhjeve dhe pagesave ne banke , raportimi i levizjeve monetare cdo dite.
· Kontroll i llogaritjes se TVSH dhe takses doganore per cdo furnizim nga jashte.
· Raportimet on-line liber blerje /shitje , deklarim FDP-te e TVSH-se , Sig shoq &shend ne Drejtorine Rajonale Tatimore sipas deadline-ve te percaktuara ne ligjin ne fuqi.
· Mbyllja e bilancit per dorezim tek organet tatimore dhe dorezimi i tij perpara afatit perfundimtar dhe kryerja e veprimeve perfundimtare l.
· Mbaj pergjegjesi per cdo shkelje per shkak te pakujdesise ne dokumentacion nga moszbatimi i drejte i legjislacionit ne fuqi. · Ndjekjen e pagesave dhe detyrimeve financiare ndaj institucioneve shteterore.
· hartoj buxhetin vjetor financiar, duke marre ne konsiderate buxhetet e pergatitur nga manaxheret e departamenteve.


· Monitoroj dhe mbaj nen kontroll buxhetin te shpenzimeve qe te mos kete devijanca.
· Pergatis brenda dates 10 te muajit pasardhes cash flow mujor dhe mer miratimin per zbatim.
· Pergatis pasqyrat financiare, bilanc, pash, cash flow, levizjen e kapitalit, palet e lidhura sipas formatit dhe deadline-ve te percaktuar . email-glenishpk@yahoo.com

Tel. : 0673651704

Cel. : 0673651704

Contact seller Share

Useful information

 • Avoid scams by acting locally or paying with PayPal
 • Never pay with Western Union, Moneygram or other anonymous payment services
 • Don't buy or sell outside of your country. Don't accept cashier cheques from outside your country
 • This site is never involved in any transaction, and does not handle payments, shipping, guarantee transactions, provide escrow services, or offer "buyer protection" or "seller certification"

Related listings

 • Sherbime financiare
  Sherbime financiare
  Kontabilitet - Financë - Tiranë (Tiranë) - 12/04/2017

  Sherbime financiare per te gjitha subjektet private si me tvsh ashtu dhe pa tvsh. Mbajtje dokumentash..deklarime online te librave te shitjeve dhe blerjeve..per bizneset e vogla 8000 leke te rinje ne muaj per te medhenjte 16000 leke te rinje ne muaj ...

 • Offriamo servizi di contabilita a prezzi ragionevoli
  Offriamo servizi di contabilita a prezzi ragionevoli
  Kontabilitet - Financë - Tiranë (Tiranë) - 07/04/2017

  Ufficio di contabilita,Tirane! Offriamo consulenze in materia fiscale per la redazione dei bilanci, la compilazione delle dichiarazioni dei redditi e la gestione delle attività d’impresa. Questo servizio si offre anche per le imprese estere che vogli...

 • D&V Studio Kontabiliteti
  D&V Studio Kontabiliteti
  Kontabilitet - Financë - Tiranë (Tiranë) - 04/04/2017

  * Per cdo Biznes te Vogel, te Mesem (Mikronjesi) ose Biznes te Madhe mund te gjeni oferta te ndryshme me cmime konkuruese ne Treg! ** Vazhdojne Kurset Profesionale te Kontabilitetit me oferta te reja per te gjithe te interesuarit. Jeni te mirepritur!...