Sherbime Kontabiliteti/ Cmime te Favorshme! Tiranë

Published date: 23/03/2017
 • Location: Tiranë, Tiranë, Albania

Në vëmendje të: Shoqerive te Biznesit te Vogel dhe te Madh.

Ne fuknsion te menaxhimit fiskal te biznesit tuaj, ofroj sherbimet si me poshte:

Sherbime Fiskale & Deklarimet Online

Deklarimet tatimore – Une do te ndjek per ju te gjitha procedurat e plotesimit si edhe deklarimit te detyrimeve ne lidhje me Liber Blerje , Liber Shitje, Listpagesat , Deklarimin dhe Largimin e punonjesve te rrinj ,Sigurime Shoqerore dhe Shendetsore,


◊ Sherbime Kontabiliteti

Mbajtja e llogarive - Mbajtje llogarie te shërbimeve të kontabilitetit me programin e Informatizuar Financa 5 dhe Alpha (regjistrimi I faturave te blerjes , faturave te shitjes,veprimet e arkes ,inventari, rregjistrimi I statement banke, kontabilizimet, veprimt e mbylljes)

◊ Deklarimet per I.Sh.P & Zyren e Punes

•Kontratat e punes te punemarresve
•Deklarimin e punemaresve ne Zyren e Punesimit .
•Hartimin e dosjeve personale per cdo punemarres (Libreze pune , Libreze Sigurimesh )

◊ Konsulence fiskale e zakonshme

Informoj dhe instruktoj ndërmarjet dhe profesionistet ne lidhje me ceshtje te ndryshme qe lidhen me legjislacionin fiskal. Azhornoj subjektet me ndyshimet ne kuadrin ligjor.
Ju ndihmoj në interpretimin e legjislacionit fiskal per subjektin nqs ka mosmarrveshje me administraten tatimore.


Cel : 0673881325
E-mail: kontabilitetisherbime@gmail.com

Contact seller Share

Useful information

 • Avoid scams by acting locally or paying with PayPal
 • Never pay with Western Union, Moneygram or other anonymous payment services
 • Don't buy or sell outside of your country. Don't accept cashier cheques from outside your country
 • This site is never involved in any transaction, and does not handle payments, shipping, guarantee transactions, provide escrow services, or offer "buyer protection" or "seller certification"

Related listings

 • FINANCIER
  FINANCIER
  Kontabilitet - Financë - Tiranë (Tiranë) - 16/03/2017

  JAM FINANCIER Nisur nga kerkesa dhe standartet per tju pergjigjur sa me mire parametrave te biznesit si dhe legjislacinoit ne fuqi ofroj per pune dhenesit apo cdo forme tjeter e individeve person fizik me TVSH apo pa TVSH sherbimet e meposhtme: Regji...

 • Kontabilizime,deklarime te biznesit tuaj
  Kontabilizime,deklarime te biznesit tuaj
  Kontabilitet - Financë - Tiranë (Tiranë) - 13/03/2017

  Konsulencë fiskale. Konsulencë ligjore Përpunimi i Faturave të Blerjeve dhe Faturave të Shitjeve. Përgatitja dhe deklarimi i Librave të Blerjeve dhe të Shitjeve. Përgatitja dhe deklarimi i formularit (FDP-se) te TVSH-se, Përgatitja dhe deklarimi i fo...

 • SHERBIME KONTABILITETI, SHERBIME FINANCIARE
  SHERBIME KONTABILITETI, SHERBIME FINANCIARE
  Kontabilitet - Financë - Tiranë (Tiranë) - 07/03/2017

  SHERBIME KONTABILITETI, SHERBIME FINANCIARE, KONSULENCA EKONOMIKE TE NDRYSHME. CELËSI I SUKSESIT për kompanitë që nuk preferojnë ose nuk munden të punësojnë financierët e tyre me kohë të plotë. • Formulari i Deklarimeve të TVSH (FDP) • Formulari i Ta...