• Zyre

Latest listings

  • Zyre KONTABILITETI
    Zyre KONTABILITETI
    Kontabilitet - Financë - Tiranë (Tiranë) - 04/10/2017

    Ofrojmë shërbime të kontabilitetit për të gjitha llojet e bizneseve! ▪Mbyllja e Bilancit Kontabël dhe Hartimi i Pasqyrave Financiare ▪Deklarimi i Librave të Blerjes dhe Librave të Shitjes ▪Deklarimi dhe Kërkesë Rimbursimi i TVSH-së ▪Deklarimi i Kontr...

  • 1