• Studio Ligjore TIVARI

Latest listings

  • Heqje Espulsi (Dekretit Dëbimit) nga sistemi SHENGEN
    Heqje Espulsi (Dekretit Dëbimit) nga sistemi SHENGEN
    Ligjore - Durrës (Durrës) - 29/03/2017

    Keni marrë Dekret dëbimi (Espuls) dhe nuk i njihni të drejtat tuaja? Studio Ligjore “TIVARI” e njohur nga Institucionet Shqiptare dhe Ndërkombëtare ofron ndihmë ligjore (Avokatore) në zgjidhjen e çështjes suaj brenda një afati të shkrurtër duke ju dh...

  • 1